Jaarlijks verlof van 22 augustus tot en met 30 augustus